top of page

רפואה פונקציונלית

מודל הרפואה הפונקציונלית הוא גישה אינדיבידואלית, ממוקדת מטופל, מבוססת ראיות המעצימה מטופלים ומטפלים לעבוד יחד כדי לטפל בגורמים הבסיסיים למחלה ולקדם בריאות מיטבית.

זה מצריך הבנה מפורטת של הגורמים הגנטיים, הביוכימיים, הסביבתיים ואורח החיים של כל מטופל וממנף את הנתונים הללו כדי לכוון תוכניות טיפול מותאמות אישית שיובילו לשיפור תוצאות המטופל.

bottom of page