top of page

שיטת פלדנקרייז

שיטת פלדנקרייז היא פרקטיקה סומטית ייחודית לשיפור תנועה עם מודעות המספקת אמצעי מפתח לגישה ולהשפעה על תפקוד עצבי. ​​שיטת פלדנקרייז מספקת אמצעי מעשי רב עוצמה וייחודי לשילוב תפקודי המוח בחיי היומיום.

Picture1.jpg

פלדנקרייז ב-SomaticWell

SomaticWell משתמש ביישום פלדנקרייז ומשחק על מנת

לעזור לתינוקות, פעוטות וילדים עם מצבים התפתחותיים עצביים, במיוחד אוטיזם, לפתח את הפוטנציאל הפנימי שלהם.

הגישה הטיפולית ב- SomaticWell מתמקדת ביישום שיטת פלדנקרייז לשילוב תפקוד המוח, קידום פלסטיות עצבית ואיזון מערכת העצבים האוטונומית לבריאות אופטימי. 

שני יישומי השיטה מיושמים בשיעורי קבוצה למודעות באמצעות תנועה.

(Awareness Through Movement) ובמפגשי טיפול אישיים של שילוב פונקציונלי (Functional Integration) וזמינים לכם ב-SomaticWell.

ד"ר הילל ממשיך לחדש את הבנתו, הוראתו ויישומי השיטה ליחידים ובסדנאות קבוצתיות. כמו כן, פיתח בפרט שיעורי תנועה המבוססים

על פלדנקרייז הממריצים את עצב הווגוס ומווסתים את

מערכת העצבים האוטונומית.

The-Mental-Society-Logo-b.png
bottom of page