top of page

שיטת פלדנקרייז

שיטת פלדנקרייז היא פרקטיקה סומטית ייחודית לשיפור תנועה עם מודעות המספקת אמצעי מפתח לגישה ולהשפעה על תפקוד עצבי. ​​שיטת פלדנקרייז מספקת אמצעי מעשי רב עוצמה וייחודי לשילוב תפקודי המוח בחיי היומיום.

פלדנקרייז ב-SomaticWell

SomaticWell משתמש ביישום פלדנקרייז ומשחק על מנת

לעזור לתינוקות, פעוטות וילדים עם מצבים התפתחותיים עצביים, במיוחד אוטיזם, לפתח את הפוטנציאל הפנימי שלהם.

הגישה הטיפולית ב- SomaticWell מתמקדת ביישום שיטת פלדנקרייז לשילוב תפקוד המוח, קידום פלסטיות עצבית ואיזון מערכת העצבים האוטונומית לבריאות אופטימי. 

שני יישומי השיטה מיושמים בשיעורי קבוצה למודעות באמצעות תנועה.

(Awareness Through Movement) ובמפגשי טיפול אישיים של שילוב פונקציונלי (Functional Integration) וזמינים לכם ב-SomaticWell.

ד"ר הילל ממשיך לחדש את הבנתו, הוראתו ויישומי השיטה ליחידים ובסדנאות קבוצתיות. כמו כן, פיתח בפרט שיעורי תנועה המבוססים

על פלדנקרייז הממריצים את עצב הווגוס ומווסתים את

מערכת העצבים האוטונומית.

MOSHE Feldenkrais
120_edited_edited.jpg

שיעור פלדנקרייז שבועי מקוון מתקיים באופן קבוע: 

ביום שלישי- בשעה: 11:00 -10:00 בבוקר.

FI Lesson
Side Lying

מעוניינים להשתתף בשיעור פלדנקרייז השבועי בקבוצה (ATM)?

או לתזמן מפגש טיפול פרטי - FI? הפעלות של ATM ו- FI עשויות להתנהל גם מרחוק.

© 2005, רוזלי אוקונור. שימוש בתמונות באישור גילדת פלדנקרייז בצפון אמריקה.

Contact Feldenkrais
bottom of page