top of page

תנועה מודעת

תנועה מודעת כוללת את כל השיטות הסומטיות המשלבות תנועה עם מודעות, תנועה איטית ונשימה.

תנועה במודעות היא אמצעי רב עוצמה אך עדין לפיתוח והגברת נוירופלסטיות - התכונה של תאי המוח לשנות מבנה ותפקוד בתגובה לפעילות ולחוויה נפשית. זהו תהליך דו-כיווני. לפיכך, תנועה משפיעה על המוח; ומודעות משפיעה על המבנה העצבי.

שיטת פלדנקרייז היא תרגול סומטי סמלי המחקק נוירופלסטיות.

תרגול תנועה מודעת ב-SomaticWell

שיטת פלדנקרייז מספקת את התרגול החינוכי הבסיסי של התנועה הסומטית הניתנת במרכז SomaticWell. ד"ר הלל בראודה פיתח מספר גישות טיפוליות המשלבות את שיטת פלדנקרייז® עם שיטות אחרות, כולל משחק לילדים עם אוטיזם, פסיכולוגיה חיובית של בחירה מודעת, פנומנולוגיה ופרוטוקול בטוח וקול.

שיטות תנועה מודעת ב-SomaticWell כוללות:

  • שיטת פלדנקרייז®

  • לעורר תנועה סומטית (ESM)

  • וריאציות נוירו-סומטיות (NSV)

  • תנועה אותנטית

  • יוגה סומטית

שני יישומי השיטה מיושמים בשיעורי קבוצה למודעות באמצעות תנועה.

(Awareness Through Movement) ובמפגשי טיפול אישיים של שילוב פונקציונלי (Functional Integration) וזמינים לכם ב-SomaticWell.

ד"ר הילל ממשיך לחדש את הבנתו, הוראתו ויישומי השיטה ליחידים ובסדנאות קבוצתיות. כמו כן, פיתח בפרט שיעורי תנועה המבוססים

על פלדנקרייז הממריצים את עצב הווגוס ומווסתים את

מערכת העצבים האוטונומית.

ב-Mindful Movement, פיזיולוגית הפעילות הגופנית, המטפלת הסומטית והעורכת דין מרתה אדי משתמשת בראיונות מקוריים, מקרי מקרה ומחקר מונחי תרגול כדי להגדיר את מקורותיו של תחום הוליסטי חדש - חינוך וטיפול בתנועה סומטית - והשפעתו על כושר, אקולוגיה, פוליטיקה ו ביצועים.

Mindful Movement.jpg
Contact Feldenkrais
bottom of page