top of page

יוכרז

:למידע נוסף ולקביעת פגישת קבלה והרשמה

מושב NSV במכון ויצמן - סדנה בנושא קוגניציה ולמידה גלומה - יולי 2022.

צילומים:  רביה מידן

Event
Event
Event
Event
events contact
bottom of page